23. august 2016

Beskæftigelse

billede-15-06-2016-09-38-39Beskæftigelsescenter for Unge (BCU) startede oprindeligt som en socialøkonomisk virksomhed målrettet unge med autisme. I dag rummer beskæftigelsescenteret alt fra psykoeducative forløb og mentorstøtte på arbejdspladser til forskellige afklaringsforløb under LAB Loven samt beskyttet beskæftigelse under §103. Fælles for indsatserne er, at de er målrettet mennesker med autisme over 18 år.

Alle forløb er tilrettelagt ud fra vores autismespecifikke viden og handicapforståelse, som gennemsyrer vores arbejde i respekt og anerkendelse af den enkelte.

Beskæftigelsescenter for Unge har hovedkontor i Herlev. På beskæftigelsescenteret møder hver dag unge, som deltager i mange forskellige aktiviteter såsom arbejdstræning, kurser, fysisk aktivitet, madlavning og ture ud af huset. Samtidig har vi fokus på det sociale fællesskab og på, hvordan man omgås hinanden som gode kollegaer.

De fleste indsatser under Beskæftigelsescenter for Unge er fortsat målrettet borgere i Storkøbenhavn. Dog er vores indsatser omkring udbydelse af psykoeducation også omfattet Jylland. Vi samarbejder i øjeblikket med 16 kommuner og jobcentre.

 

Målgruppen 

Unge med autisme som er moderat fungerende:thumb_img_5851_1024
De unge kan have varierende funktionsniveau og færdigheder men kan klare mange daglige gøremål og
praktiske aktiviteter med støtte og vejledning. Nogle aktiviteter kan udføres selvstændigt med støtte til planlægning og strukturering. Funktionsniveauet ligger under levealderen, men der kan være alderssvarende funktioner.

Unge med autisme med normal begavelse, der er moderat fungerende og har tillægsdiagnoser (f.eks. ADHD, OCD og angst):
De unge har et varierende funktionsniveau samt tillægsdiagnoser, som gør det sværere for dem at klare sig selv i dagligdagen. De kan klare de fleste daglige gøremål men har brug for tæt støtte og vejledning i forskellige sammenhænge, f.eks. til planlægning. Funktionsniveauet kan ligge inden for det normale område men med større sociale og adfærdsrelaterede udfordringer.

Fælles for målgrupperne er, at de profiterer af at være sammen med andre i et særligt tilrettelagt miljø målrettet unge med autisme.

De kan indgå i fællesskaber med mindst 3 – 5 andre.

 

Personale 

Vi lægger vægt på tværfaglighed – også når det gælder vores personalesammensætning. Derfor har vi sigtet mod at ansætte kompetent personale med forskellige faglige profiler, så vi også kan tilrettelægge vores indsatser herudfra. Personalets uddannelsesmæssige baggrund dækker pt. socialpædagogik, sundhed, IT og multimedie.

 

Bevillingsgrundlag 

Alle vores indsatser tilknyttet BCU kræver en bevilling.
Hvis du vil vide mere om vores indsatser tilknyttet Beskæftigelsescenter for Unge, er du altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.