23. august 2016

Hvem er vi?

thumb_img_5855_1024Det Nationale Autismeinstitut er en socialøkonomisk virksomhed, som er ejet af Landsforeningen Autisme. Sammen med Landsforeningen udmønter vi en lang række af de opgaver, som Landsforeningen varetager for sine medlemmer.

Vi har særligt specialiseret os inden for tiltag og indsatser, der er med til at fremme beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne for mennesker med autisme. Derudover har vi en række ydelser i form af rådgivning og undervisning. Dels til fagpersoner, der har brug for sparring, supplerende ekspertise og rådgivning i forhold til at give borgere med autisme den rette hjælp. Dels til borgere og pårørende, der har brug for at få en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner hverdagen med en diagnose inden for autismespektret. Sidst men ikke mindst har vi flere betydningsfulde indsatser gennem de projekter, som vi er en aktiv del af.

Det Nationale Autismeinstitut blev oprindeligt etableret under navnet ”Beskæftigelsescenter for Unge” i 2010, men rummer i dag et beskæftigelsescenter, et STU-tilbud, en udviklingsafdeling, et kompetencecenter og en rådgivningsenhed.