23. august 2016

Målgruppe

img_7863Vi arbejder med to grupper af mennesker med autisme, som kan kategoriseres ud fra deres forskellige funktionsniveauer:

  • Unge med autisme der betegnes som moderat fungerende, hvor autisme er det primære handicap:
    Den unge kan klare de fleste daglige gøremål med verbal støtte og anvisninger. En del færdigheder kan udføres selvstændigt. Funktionsniveauet ligger under levealderen, men der kan være alderssvarende funktioner.
  • Unge med autisme der betegnes som moderat fungerende, med normal begavelse samt flere psykiatriske diagnoser (fx ADHD, OCD eller angst):
    Den unge kan klare næsten alle daglige gøremål, men tillægslidelserne gør, at den unge har brug for massiv professionel støtte med hensyn til tilrettelæggelse og planlægning af dagligdagen. Funktionsniveauet kan ligge inden for det normale område, dog med store sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Ovenstående unge er ofte målgruppen for beskyttet beskæftigelse samt andre ordninger med henblik på job på særlige vilkår.

I øjeblikket har vi i alt 25 unge tilknyttet BCU i Herlev, hvor de 16 hører under §103 SEL. De resterende er under forskellige former for afklaringsforløb under LAB Loven. De unges alder er mellem 19-26 år.

BCUs indsatser er fortsat målrettet borgere i Storkøbenhavn. Dog er vores indsatser omkring udbydelse af psykoeducation også omfattet hele Jylland. Vi samarbejder i øjeblikket med 16 kommuner og jobcentre.