25. august 2016

Mening og Mestring

Projektets formål

  • At afprøve om psykoeducation som metode kan bringe mennesker med autisme uden for arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse eller uddannelse.
  • At give mennesker med autisme mestringsstrategier til at håndtere stress og udfordringer i hverdagen.
  • At give mennesker med autisme større selvindsigt og viden om deres diagnose.

 

Om projektet

Projektet er en del af et større projekt i Danske Handicaporganisationer, hvor i alt 9 forskellige handicaporganisationer er med til at afprøve, om psykoeducation som metode kan bringe mennesker med handicap tættere på beskæftigelse eller uddannelse. Projektet har i projektperioden været tilknyttet fire forskellige kommuner. Disse kommuner er Aalborg, Esbjerg, Odsherred og Frederiksberg.

Det Nationale Autismeinstitut har i den forbindelse haft ansvaret for udviklingen af en autismespecifik metode og herefter gennemførelsen af de forløb, der blev visiteret til Landsforeningen Autisme. Der har i alt været 70 borgere igennem forløbet hos Det Nationale Autismeinstitut ud af de 200 henviste til samtlige deltagende handicaporganisationer.

Projektet har netop afsluttet alle forløb og afventer nu den endelige evaluering fra KORA.

På grund af de positive resultater fra midtvejsevalueringen er vi imidlertid allerede i gang med at undersøge mulighederne for at videreudvikle konceptet, så vores erfaringer fra de foregående forløb kan implementeres som en fast og landsdækkende indsats gennem Det Nationale Autismeinstitut.

 

Målgruppe

Projektets målgruppe er voksne med autisme i alderen 18-65 år. Projektdeltagerne har skulle være bosiddende i en af de fire kommuner. Derudover har de enten skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller have mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet på et senere tidspunkt. Borgere i job har kunne deltage i projektet, hvis det blev vurderet, at deres arbejdsmarkedstilknytning var truet af deres kognitive funktionsnedsættelse.