25. august 2016

Project Opportunity

Invitation til Inspirationsdag vedr. De Skjulte Talenter

Novo Nordisk A/S, Fakta, Danfoss og Nordea inviterer til inspirationsdag for virksomheder der ansætter eller ønsker at ansætte mennesker med autisme.

Projektets formål

  • At inkludere mennesker med autisme på det ordinære arbejdsmarked.
  • At skabe langtidsholdbare løsninger gennem opfølgning og fastholdelse af mennesker med autisme i arbejde.
  • At udbrede kendskabet blandt virksomheder til muligheder og fordele ved at ansætte mennesker med autisme på ordinære og særlige vilkår.
  • At arbejde for at vilkårene på arbejdsmarkedet for mennesker med autisme er lig alle andres, jf. FN’s Handicapkonvention.

Om projektet
Mennesker med autisme besidder ofte unikke evner i forhold til at kunne bevare fokus, arbejde systematiseret og rutinepræget samt specialisere sig på et særligt område. Evner som mange virksomheder med rutineprægede opgaver kan drage gavn af. Alligevel lever mange i dag på kontanthjælp. Det er derfor Det Nationale Autismeinstituts mission, at øge inklusion af mennesker med autisme på det ordinære arbejdsmarked.

Project Opportunity udspringer af et samarbejde mellem Landsforeningen Autisme og Novo Nordisk, hvor mennesker med autisme siden 2012 er blevet matchet i overensstemmelse med virksomhedens behov. Sideløbende har Det Nationale Autismeinstitut ydet autismespecifik støtte til både arbejdspladsen og de ansatte med autisme.

I dag har projektet fundet arbejdspladser til flere medarbejdere i Novo Nordisk og i PFA og har vist gode resultater med hensyn til de ansatte med autismes trivsel og fastholdelse i ordinær beskæftigelse.

Det er nu Det Nationale Autismes mål at udbrede de gode resultater på landsplan, så Project Opportunity på sigt kan blive et fast alternativ i indsatsen for mennesker med autisme.

 

Målgruppe

Projektets målgruppe er voksne med autisme, som har mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår, fx via fleksjobordningen. Samtidig er det et krav, at den enkelte ikke har fået bevilget førtidspension, men derimod har et forsørgelsesgrundlag på eksempelvis kontanthjælp, dagpenge eller ledighedsydelse.