23. august 2016

Animations- og Medieskolen (STU)

img_6673

Fra 1. August 2016 kan DNA tilbyde en særligt tilrettelagt uddannelse målrettet unge med autisme. Animations- og Medieskolen er et alment dannende uddannelsesforløb, hvor eleverne samtidig har mulighed for at specialisere sig inden for deres interesse for medier på vores tre linjer – eller på tværs af dem:

Animation & Game-design
Eleverne lærer at animere og designe alt fra tegnefilm, stop-motion til computerspil.

Foto & Movie-making
Eleverne fotograferer og laver spændende udstillinger. Derudover kan de arbejde med film og lære om alt inden for filmproduktion.

Journalistik & Formidling
De unge skriver nyheder, laver reportager og interviews, bl.a. til vores nye ungdomsmagasin
for unge med autisme.

billede-20-06-2016-10-20-53

 

Hvad er en STU?

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. En STU varer 3 år og klæder eleven på til et selvstændigt ungdoms- og voksenliv ud fra den enkeltes forudsætninger og potentiale.
På Animations- og Medieskolen bygger STU’en på høj faglighed inden for autismeområdet, inddragelse og helhedsorienterede indsatser. Derudover er forløbet tilrettelagt ud fra vores handicapforståelse, som gennemsyrer vores arbejde i respekt og anerkendelse af den enkelte.
Uddannelsesforløbet indeholder, ud over et fokus på medier, både almen dannelse, mulighed for praktik, samt en række andre aktiviteter som madlavning, fysisk aktivitet og botræning.

 

Målgruppen

Unge med autisme som er moderat fungerende:
De unge kan have varierende funktionsniveau og færdigheder men kan klare mange daglige gøremål og praktiske aktiviteter med støtte og vejledning. Nogle aktiviteter kan udføres selvstændigt med støtte til planlægning og strukturering. Funktionsniveauet ligger under levealderen, men der kan være alderssvarende funktioner.

Unge med autisme med normal begavelse, der er moderat fungerende og har tillægsdiagnoser (f.eks. ADHD, OCD og angst):
De unge har et varierende funktionsniveau samt tillægsdiagnoser, som gør det sværere for dem at klare sig selv i dagligdagen. De kan klare de fleste daglige gøremål men har brug for tæt støtte og vejledning i forskellige sammenhænge, f.eks. til planlægning. Funktionsniveauet kan ligge inden for det normale område men med større sociale og adfærdsrelaterede udfordringer.

Fælles for målgrupperne er, at de profiterer af at være sammen med andre unge i et særligt tilrettelagt undervisningsmiljø målrettet unge med autisme. De kan indgå i fællesskaber med mindst 3 – 5 andre unge.

Det er en forudsætning, at de unge, der tilknyttes Animations- og Medieskolen, endnu ikke har gennemført et STU-forløb.

 

Personale
Vi lægger vægt på tværfaglighed – også når det gælder vores personalesammensætning. Derfor har vi sigtet mod at ansætte kompetent personale med forskellige faglige profiler, så vi også kan tilrettelægge vores indsatser herudfra. Personalets uddannelsesmæssige baggrund dækker pt. socialpædagogik, sundhed, IT og multimedie.

 

Bevillingsgrundlag
Alle vores indsatser tilknyttet Animations- og Medieskolen kræver en bevilling. 
For at starte på Animations- og Medieskolen skal den unge derfor visiteres af sin UU-vejleder, som i samarbejde med den unge og pårørende laver en plan for STU’en.

Hvis du vil vide mere om vores STU-forløb, er du altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak. Du kan også se vores reklamefilm for Animations- og Medieskolen herunder.