23. august 2016

Værdier & visioner

Værdier

  • Anerkendelse og respekt for forskellighed
  • Faglighed og kvalitet
  • Trivsel og udvikling

 

Det Nationale Autismeinstitut anerkender alle menneskers værdi

Vi har fokus på, at der i vores samfund skal være plads til alle, respekt for forskelligheder og anerkendelse af vores forskelligheders værdi og styrke. Dette kommer til udtryk i vores arbejde gennem et fokus på helhedsorienterede indsatser, hvor vi:

  • Har forståelse for mennesker, som de er – ud fra deres funktionsnedsættelse og de muligheder og ressourcer, de har.
  • Har fokus på at tilrettelægge og etablere miljøer, som tager højde for den enkelte på en måde, så funktionsnedsættelsen kommer mindre til udtryk.
  • Arbejder med en positiv og anerkendende tilgang til den enkeltes ønsker til eget liv, hvor vi fokuserer på deres styrker.
  • Arbejder med målsætningen om at styrke den enkeltes deltagelsesmuligheder i samfundet.

 

Vi sikrer vores kvalitet gennem tværfaglighed

Høj faglighed er en af kerneværdierne i Det Nationale Autismeinstitut og en hjørnesten i alt, hvad vi foretager os. Vores ambition er at gøre en konstant bedre indsats og dermed at kunne udbyde de bedste muligheder og tilbud for mennesker med autisme. Samtidig er det vigtigt for os at kunne være rollemodeller for forskellige faggrupper og instanser, der arbejder med autisme, og viderebringe vores gode erfaringer gennem vidensdeling. Derfor følger vi også med i den nyeste viden på området og udvikler vores indsatser herefter.

På Det Nationale Autismeinstitut lægger vi stor vægt på tværfaglighed. Vores tætteste samarbejdspartnere er nogle af de dygtigste inden for feltet. Samtidig afspejler vores medarbejdergruppe et bredt udsnit af forskellige faggrupper, så vores organisation kan trække på det bedste fra alle verdener.

 

Trivsel og udvikling

Det Nationale Autismeinstitut skal give mennesker med autisme muligheden for at skabe sig et liv med meningsfuldt indhold ud fra deres egne ønsker og perspektiver. Dette gør vi ved at have fokus på udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer via medinddragelse.

På samme måde som alle andre udvikler mennesker med autisme sig gennem hele livet. Typisk kan denne udvikling understøttes yderligere gennem den rette indsats med hensynstagen til den enkeltes behov og ønsker. Ved at fokusere på udvikling i et livslangt perspektiv med stabilitet, tryghed og genkendelighed, kan den enkelte rykke sig umådeligt langt. Dette sker ikke mindst ved, at den enkelte har indflydelse på indholdet af sin egen dagligdag og føler sig hørt. På den måde går trivsel og udvikling hånd i hånd.

 

Visioner

Danmark har tilsluttet sig FN’s Handicapkonvention, FN’s børnekonvention og Salamancaerklæringen for at sikre rettigheder og muligheder for mennesker med handicap (herunder mennesker med autisme). Alligevel er paragraffer som, at alle handicappede har ret til at tjene penge på et arbejdsmarked, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for personer med handicap (§27), langt fra opfyldt i dagens Danmark.

Derfor arbejder Det Nationale Autismeinstitut kontinuerligt med at udbrede budskaberne i konventionerne gennem praksis, så Danmark kan leve op til sin forpligtelse og give mennesker med autisme lige vilkår for samfundsdeltagelse. Af samme grund har det Nationale Autismeinstitut også som overordnet mål at rumme landets mest ambitiøse tilbud til mennesker med autisme og gå forrest, når det gælder udvikling af nye tiltag.

Du kan læse mere om Danmarks forpligtende samarbejde, og om handicappedes rettigheder på socialstyrelsens hjemmeside her.